CONSTITUTION OF CY (SLOVENIAN)
Choose language

 

USTAVA CY
Osnutek, 15.07.1999


 

 1. Ustava CY je spremenljiva. Začetno ustavo je napisal Državljan Minister Webmaster z idejo, da ga vsakdo lahko spreminja. Spremembe Ustave se predlagajo v okviru državljanske web-strani (interaktivni potni list). Vsak državljan ima pravico predlagati spremembo Ustave. O predlogu odloča celotno državljanstvo CY z Javnim glasovanjem.
 2. Postopek Javnega Glasovanja, s katerim se izvajajo vse spremembe v CY, poteka takole: Dve tretjini državljanstva mora sodelovati pri odločanju ZA ali PROTIV predloga, katerega je eden izmed drzavljanov oddal, vključujoč tudi predloge o spremembi Ustave. Od tiste kvorumske mase državljanstva, se mora ZA izjasniti enainpetdeset odstotkov državljanstva, da bo predlog lahko sprejet. Preštevanje glasov (real-time) izvaja Algoritem Socialne Ureditve.
 3. Najvišji organ države je Algoritem Socialne Ureditve. Source code tega algoritma je javen, vsak državljan CY ga lahko vidi. Vsak državljan tudi lahko predlaga spremembo tega algoritma vsem državljanom CY s postopkom Javnega Glasovanja. Po odobreni spremembi sledi sprememba Algoritma v skladu z zahtevano spremembo.
 4. Vsak lahko postane državljan CY. Oziroma, vsak ima pravico dati zahtevo za pridobitev potnega lista. Potni list se dodeli avtomatsko, razen v primeru, če je oseba na listi "persona non-grata" ali na listi oseb, katerim je potni list že odvzet. V obeh primerih, prosilec mora napisati posebno prošnjo, o kateri odločajo vsi državljani CY z postopkom Javnega Glasovanja. Pridobitev državljanstva ni odvisna od drugega ali tretjega državljanstva, ki jih državljan ima, kakor tudi porekla ali nacionalnosti. Vsi ljudje iz celega sveta so lahko državljani CY.
 5. Ne spoštovanje ustave lahko povzroči odvzem državljanstva in potnega list države CY.
 6. Vsak državljan države CY mora biti minister. Ministerski resor si izbere sam. Edini pogoj je, da taksnega resorja še ni. Pri pridobivanju državljanstva državljan mora izbrati ministrsko mesto in če je to mesto že zasedeno si mora izbrati drugo še nezasedeno mesto. Ministrsko mesto ne sme biti nadrejeno ali podrejeno drugem ministrskem mestu. Pravilni nazivi nekaterih ministrskih mest: Minister za koka-kolu, Minister za ribe, Minister za Speed Metal, Minister za fotografije Marka Novosela, Minister za Crvenu Zvezdu, Minister Planin, Minister za narodno glasbo, Minister za sončni zahod, Minister za Finance, Minister Raca, Minister za fusijo, Minister za Evropa Plese, Minister za Samostalnost, Minister za Plavanje, Minister korozije, Minister hoje in vsi ostali primeri.
 7. Nikoli in nobeden ne more postati Premier, Kralj ali Predsednik CY in pod nobenim pogojem ne more svoje volje vsiljevati drugim državljanom CY. Vsi državljani so enakopravni Ministri in vsak Minister je enako pomemben.
 8. Čast in dolžnost vsakega državljana, ki obvlada HTML, Javo, Java Script, VBScript, COM objekte, IIS filtre ali server ASP aplikacije kot tudi digitalizacije glasbe, videa in fotografij za WEB, da sodeluje pri izgradnji Cyber Jugoslavije.
 9. Državljanom CY je zagotovljeno pravo na absolutno zasebnost. Njuni podatki se nikoli in nobenemu ne bodo posredovali proti njihovi volji. Vsak državljan lahko sam izbira nivoje svoje zasebnosti v vsakem trenutku prek svojega interaktivnega potnega lista. Državljan bo vsem ostalim državljanom znan samo preko svojega ministrskega naziva, saj je samo ta podatek obvezen, vse ostalo je poljubno.
 10. Himna se lahko menja vsak dan. Ne izbirajo jo državljani ampak random seed na Ustavni algoritem. Source code Ustavnega algoritma izbiranja himne je javen, vsak ga lahko pogleda. Himna se izbira vsakega vikenda iz grupe, ki se imenuje "himna kandidata". Grupo "himna kandidata" predlagajo državljani po postopku, ki je različen od postopka Javnega Glasovanja. Vsak novi predlog mora dobiti vsaj 2/3 glasov vseh državljanov, da bi prišel v grupo. Ampak, 1/2 glasov vseh državljanov lahko izključi katerokoli himno iz grupe "himna kandidata" (v primeru da jim določena himna gre na jetre, jo je lažje izključiti kot predlagati novo). Zadnja opcija dovoljuje, da v enem določenem trenutku himne sploh ni, tj. da je grupa "kandidata" prazna. V tem primeru se bo software postavil po konci in izbral katerokoli pesem iz že obstoječih na web-u.
 11. Zastava in Grb so lahko v enem trenutku samo po eden, s to razliko da dovolijo zamenjavo in tudi spremembe. Izbirajo jih državljani z Postopkom Javnega Glasovanja.
 12. Uradni jezik države CY je lahko vsaki predlagani jezik. Vsaki predlagani jezik se sprejme kot uradni jezik. Edini pogoj je da taksen jezik obstaja. Zacetni uradni jeziki CY so: Srbsko-Hrvaski, Angleski, Makedonski, Slovenski, Ruski, Francoski, Nizozemski, Nemski, Portugalski, Pascal, C, C++, Visual basic in Latinski.
 13. Vsak državljan se obveze, da zraven predloga za uradni jezik še prevede ustavo CY na ta jezik, če prevod Ustave že ne obstaja. Za prevod ustave je lahko osnova v angleškem ali srbsko-hrvaškem jeziku.
 14. Državljanstvo CY je brezplačno in nikoli se ne sme nič zaračunavati. Stroške vzdrževanja CY krijejo:
  1. Stroške Internet Serverja in traffic-a - Minister Webmaster in Ministrstvo za Web;
  2. Stroške programiranja - državljani, ki se prijavijo za prostovoljno delo na programiranju v CY;
  3. Vse ostale stroške državljani s svojimi donacijami in ne z članstvom.

 15. Vsak državljan mora vsaj 50-krat na leto obiskati CY na http://www.juga.com in preveriti svoj interaktivni potni list - stran. Vsak državljan se obveže, da bo enkrat na mesec prebral ustavo zaradi spremljanja njunih sprememb. Vsak državljan je dolžan glasovati za vsaj 1/3 predlogov, ki so jih drugi državljani predali v obdobju enega leta. Algoritem Socialne Ureditve bo preverjal te obveznosti.
 16. V trenutku ustanavljanja država Cyber Jugoslavija še nima teritorije. Ustanovno število državljanov je 152. Ko bo število državljanov naraslo na pet milijonov, bo CY zaprosila za status zemlja-član ZN, teritorij od 20 kvadratnih metrov, na katerikoli lokaciji na Zemlji za postavitev serverja. To bo potem uradna teritorija CY na kateri bo tudi DNS entry http://www.juga.com.
 17. Za vse spore je pristojno Ustavno sodišče CY. Ustavno sodišče ima devet članov, Ministrov Sodišča. Vsak član je lahko odstavljen z Javnim Glasovanjem. Državljan v trenutku ko prevzame mesto Sodnika zamrzne tudi svoje mesto Ministra za čas trajanja sodniškega mandata. Po končanem mandatu lahko ponovno prevzame mesto Ministra, kot ga je imel preden je postal sodnik.