KONSTYTUCJA CYBERJUGOSŁAWII

Wybierz język

Wersja 1 z 15.7.1999

 


 

1.

Konstytucja Cyberjugosławii jest zmienna. Projekt Konstytucji został napisany przez Obywatela Ministra Webmaster'a z myślą, że każdy może i powinien ją zmienić. Zmiany w Konstytucji sugerują obywatele na swojej osobistej stronie – paszporcie. Każdy obywatel ma prawo sugerować zmianę Konstytucji. Sugestie zmian przyjmuje lub odrzuca cała nacja Cyberjugosławii Mmetodą Głosowania Publicznego.


2.

Metoda Głosowania Publicznego jest stosowana do wszelkich zmian Konstytucji i innych spraw Cyberjugosławii jak następuje. 2/3 obywateli musi głosować ZA lub PRZECIW zmianom proponowanym przez jakiegokolwiek obywatela, włącznie ze zmianami Konstytucji. 50% wyborców plus jeden głos musi przyjąć sugestię zanim zostanie wcielona. Liczenie głosów w rzeczywistym czasie (angpol. real time) następuje za pomocą Algorytmu Systemu Społecznego.


3.

Najwyższym urzędem w Cyberjugosławii jest Algorytm Systemu Społecznego. Kod źródłowy Algorytmu jest własnością publiczną i jest do wglądu każdego obywatela Cyberjugosławii. Każdy obywatel może również sugerować zmianę Algorytmu całej nacji Cyberjugosławii za pomocą Metody Głosowania Publicznego. Po zatwierdzeniu zmiany Algorytm będzie zmieniony wg sugestii.


4. Każdy może zostać obywatelem Cyberjugosławii. To znaczy, że każdy ma prawo wystąpic o paszport Cyberjugosławii i każdy automatycznie dostanie go, za wyjątkiem osób na liście osób niepożądanych "persona non-grata" lub osób na liście pozbawionych paszportu. W tych dwóch wypadkach osoba ubiegająca się o obywatelstwo powinna złożyc podanie ze specjalnym żądaniem, a decyzja będzie wydana przez całą nację CyberjugosławiI Metodą Głosowania Publicznego. Nie ma ograniczeń odnośnie obywatelstwa (obywatelstw) applikanta/tki. Aplikant/tka może posiadać jedno lub dwa obywatelstwa, a obecne obywatelstwo czy narodowość nie mają znaczenia. Wszyscy Ziemianie mogą ubiegać się o obywatelstwo Cyberjugosławii.
5.

Obywatelstwo i Paszport Cyberjugosławii mogą być odebrane obywatelowi, jeśli nie zachowuje się zgodnie z niniejszą Konstytucją i dodatkowymi aktami prawnymi.


6. Każdy obywatel musi być Ministrem czegoś. W podaniu o paszport osoba musi wybrać dla siebie resort i oficjalny tytuł. Jeśli resort już istnieje, osoba musi wybrać inne Ministerstwo. Stanowisko minisrterialne nie może być pod ani nad innym stanowiskiem mninisterialnym. Przykłady poprawnych tytułów ministerialnych: Minister od Coca-Coli, Ministerka Skarbu, Minister Gór, Ministerka Zachodów Słońca, Minister od Kaczek, Minister ds. Fuzji, Minister Niepodległości, Ministerka od Niemowląt, Minister Czerwonej Gwiazdy, Minister ds. Szybkiego Metalu, Ministerka Pływania i wiele innych.
7. Nikt nie może zostać Prezydentem, Królem lub Premierem Cyberjugosławii, ani narzucać własną wolę obywatelom Cyberjugosławii. Wszyscy obywatele są równymi Ministrami i każdy Minister jest równie ważny.
8. Zaszczytem, przywilejem i prawem każdego obywatela zaznajomionego z HTML, Java, JavaScript, VBScript, COM objects, IIS filters i ASP applications, czy z procesem przetwarzania cyfrowego muzyki, wideo i zdjęć fotograficznych, jest udział w budowie Cyberjugosławii.
9. Obywatele mają prawo do zupełnej anonimowości. Dane o obywatelu będą zawsze niewidoczne dla innych na Internecie, chyba że obywatel życzy sobie ujawnienia tych danych. Każdy obywatel może wybrać poziom anonimowości za pomocą swojej osobistej strony – paszportu. Obywatel będzie znany innym obywatelom przez swoją funkcje ministerialną – jedyne dane przymusowe. Wszystkie inne dane są dobrowolneochotnicze.
10. Hymn Cyberjugosławii jest wybierany co tydzień. Hymnu nie wybierają obywatele, tylko generator liczb losowych w oprogramowaniu Algorytmu Konstytucyjnego. Kod źródłowy Algorytmu Konstytucyjnego jest własnością publiczną. Hymn wybierany jest w każdy weekend ze zbioru "kandydatów na hymn". Zbiór "kandydatów na hymn" składa się z propozycji obywateli. Metoda trochę inna niż Metoda Głosowania Publicznego służy wyborowi hymnu. Każda sugestia musi otrzymać 2/3 wszystkich głosów aby dostać się do zbioru "kandydatów na hymn". Jednak 1/2 wszystkich głosów może usunąć piosenkę ze zbioru "kandydatów na hymn", tzn. jeśli jakaś piosenka drażni obywateli, powinno być łatwiej ją usunąć niż wybrać. Wg tego schematu istnieje teoretycznie możliwość, że nie ma żadnego hymnu, czyli zbiór "kandydatów na hymn" jest pusty. W takim przypadku program będzie działał buntowniczo i wybierze taką piosenkę jaka mu się spodoba, ale @?@ metodą losową losowo z jakiejs z jakiejś istniejącej witryny "mp3" na Sieci.
11.

Flaga i Godło Cyberjugosławii zawsze istnieją i sa unikalne, ale zmieniają się. Są wybierane przez obywateli Metodą Głosowania Publicznego.


12.

Oficjalnym językiem Cyberjugosławii jest jakikolwiek zaproponowany język. Każdy zaproponowany język będzie zatwierdzony jako oficjalny, jeśli jest językiem istniejącym w rzeczywistości. Początkowymi językami Cyberjugosławii są: serbo-chorwacki, angielski, grecki, włoski, macedoński, słoweński, rosyjski, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski, polski, Pascal, C, C++, Visual Basic i łaciński. 


13.

Każdy obywatel proponujący nowy język ma obowiązek przetłumaczyć niniejszą Konstytucję na nowy proponowany oficjalny język Cyberjugosławii. Postawowe wersje Konstytucji są w języku angielskim i serbo-chorwackim.


14.

Obywatelstwo Cyberjugosławii jest bezpłatne i za nic w Cyberjugosławii nie można pobierać wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci. Wydatki utrzymania Cyberjugosławii są ponoszone jak następuje:
1) Wydatki na serwer Internetu i połączenia - Minister Webmaster'a i Minister ods. Sieci
2) Wydatki na programowanie – obywatele programujący dla Cyberjugosławii na ochotnika.
3) Wszystkie inne wydatki – obywatele jedynie przez darowizny, nigdy przez opłaty członkowskie czy inne.


15.

Każdy obywatel ma obowiązek zawitać w Cyberjugosławii co najmniej 50 razy na rok na http://www.juga.com i sprawdzić swoją osobistą stronę – paszport.
Każdy obywatel ma obowiązek czytać Konstytucję co najmniej raz na miesiąc, aby znać jej zmiany i być obeznajmionym z uaktualnionymi regułami.
Każdy obywatel ma obowiązek głosować nt. co najmniej 1/3 propozycji od innych obywateli na rok. Algorytm Systemu Społecznego będzie sprawdzał wykonanie tych obowiązków.


16.

W chwili założenia Cyberjugosławia nie ma własnego terytorium. Jest 152 obywateli-założycieli. Kiedy liczba obywateli przekroczy 5 mln., Cyberjugosławia złoży wniosek o status członka ONZ, a wkrótce potem o przyznanie działki 20 m2 gdziekolwiek na powierchni Globu, gdzie można umieścić serwer Cyberjugosławii. To będzie oficjalne terytorium Cyberjugosławii, fizyczna siedziba adresu http://www.juga.com.


17.

Wszelkie sporydysputy będą w kompetencji Sądu Konstytucyjnego Cyberjugosławii składającego się z 9 członków – Ministrów Sądu, których nazwiska są podane obywatelom. Każdy Sędzia może być zmieniony Metodą Głosowania Publicznego. Kiedy obywatel zostaje wybrany na Sędziego, jego pozycja ministerialna zostaje zamrożona na czas wykonywania obowiązków sędziowskich. Po ukończeniu urzędu sędziowskiego obywatel może na nowo objąć "zamrożone" ministerstwo, które piastował zanim został Sędzią.

Konstytucję tlumaczył z angielskiego Piotr Bein, Minister Uszczuplonego Uranu

piotr.bein@imag.net; korekta Andrzej Żwawa, zb@zb.most.org.pl