GRUNNLOVEN TIL CY (NORSK)
Velg språk

KLADD 1, 25.11.1999 
 
 
1. Grunnloven til CY er variabel. Utgangs Grunnloven er skrevet av Borgersekretær Webmaster, med den ideen at alle kan og skulle kunne forandre den. Forandringer på Grunnloven er forslått på borgerens personlige side (interaktivt pass). Hver borger har retten til å foreslå en forandring i Grunnloven. Dette forslaget er akseptert eller forkastet av hele befokningen til CY, gjennom metoden Folkeavstemmning.

2. Metoden Folkeavstemmning, brukt for alle forandringer i Grunnloven og andre saker til CY er gjort som følger: To tredjedeler av befolkningen må stemme FOR eller IMOT forandringen foreslått av hvilken som helst borger, inkludert Grunnlovs forandringer. Femti prosent av stemmene, pluss en stemme må akseptere forslaget for at det skal bli lagt til. Stemme telling (fortløpende) er gjort av Algoritmen til Sosialt System.

3. Høyeste myndighet i CY er Algoritmen til Sosialt System. Kildekoden til denne algoritmen er åpen, hver borger av CY kan se på den.Også, enhver borger kan foreslå en forandring i Algoritmen, foran alle borgerne av CY, gjennom Metoden Folkeavstemmning. Hvis endringen er godtatt, vil Algoritmen bli forandret som foreslått.

4. Hvem som helst kan bli en borger av Cyber Yugoslavia. Dette betyr at alle har retten til å spørre etter  CY passet, og alle vil få det automatisk, unntatt hvis personen er på "persona non-grata" listen, eller er på listen over de som har fått passet sitt tatt bort. I disse to tilfellene, burde personen som spør etter borgerskap anmode spesielt og bestemmelsen om det er gjort av hele befolkningen til CY, gjennom Metoden Folkeavstemmning. 

Det er ingen begrensninger angående de nåværende borgerskap(ene) til søkeren. Søker kan ha ett eller to borgerskap allerede, og landet eller nasjonaliteten han/hun opprinnelig har betyr ingenting. Alle verdens borgere kan få borgerskap i CY.


5. Borgerskap og Pass i CY kan bli tatt fra borgeren hvis han ikke oppfører seg i overstemmelse til denne Grunnloven og andre regulative handlinger.

6. Hver borger må være en Minister for noe. Når han spør etter pass, må borgeren velge sitt Departement og sin offisielle tittel. Hvis Departementet og/eller tittel eksisterer, må borger et annet Departement. Minister poster kan ikke være over eller under noen andre minister poster. Riktige skrivemåter for minister tittler er : Secretary for Coca-Cola, Secretary of Treasury, Secretary for Mountains, Secretary of Sunset, Secretary for Ducks, Secretary for Fusion, Secretary for Independence, Secretary for Babes, Secretary for Red Star, Secretary for Speed Metal, Secretary for Swimming, og alle andre eksempler.

7. Ingen personer kan bli President, Konge eller Statsminister for CY, heller ikke trenge sin personlige vilje på borgerne av CY. Alle borgere er like Ministere og hver og en Minister er like viktig.
8. Det er en ære, privilegium og rett av hver borger som kjenner til HTML, Java, JavaScript, VBScript, COM objekter, IIS filtere and ASP applikasjoner, og også musikk, video og bilde digitalisering, å delta i byggingen av Cyber Yugoslavia.
9. Borgere har rett til fullstendig privatliv. Borgeres data vil alltid bli gjemt fra andre Internett surfere, unntatt når borger vil vise dataene. Hver borger kan velge det passende nivået av privatliv gjennom Interaktivt Pass. Borger vil bli kjent med andre borgere obligatorisk bare ved Minister funksjoner, alt annet er valgfritt. 
10. CY Nasjonalsang er valgt på ukelig basis. Nasjonalsang er ikke valgt av borgere, men av en tilfeldig foret generator anvendt på Grunnlov Algoritme. Kildekoden til Grunnlov Algoritmen er offentlig. Nasjonalsangen er valgt hver helg fra samlingen av "nasjonalsanger kandidater". Samlingen av "nasjonalsanger kandidater"  består av borgernes foreslag, en metode litt forskjellig fra Metoden Folkeavstemmning. Hvert forslag må få 2/3 av stemmene til borgerne for å komme inn i amlinga av "nasjonalsang kandidater". Men, 1/2 av borgerne kan fjerne en sang fra samlinga av "nasjonalsang kandidater" (hvis en sang irriterer borgere, burde det være lettere å fjerne sangen enn å akseptere den). Dette forutsetter at på et gitt øyeblikk det er teoretisk mulighet at det ikke er noen nasjonalsang (tom samling av "nasjonalsang kandidater"). Hvis deter tilfelle, vil programvaren te seg opprørsk og velge hvilken som helst sang som den kommer på, tilfeldig, fra en av de eksisterende mp3 sider på nettet.
11. Flagg og Våpen til CY er alltid eksisterende i entall, men kan forandres. Flagg and Våpen er valgt av borgere gjennom Metoden Folkeavstemmning.

12. Offisielt språk til CY er hvilket som helst språk foreslått. Hvilket som helst foreslått språk vil bli akseptert som et offisielt språk, hvis det virkelig eksisterer. Utgangs språkene til CY er: serbisk-kroetisk, engelsk, gresk, italiensk, makkedonisk, slovensk, russisk, fransk, nederlandsk, tysk, portogesisk, Pascal, C, C++, Visual Basic and latinsk.

13. En hver borger som foreslår et språk må oversette denne Grunnloven til det nye offisielle språket til  CY som er foreslått. Grunnversjoner av Grunnloven er den engelske og serbisk-kroetiske.

14. Borgerskap i CY er gratis, og ingenting i CY kan bli noengang bli tatt penger av. Utgiftene til CY's vedlikehold går til:
1) Utgifter for Internett Server og Internett Trafikk - Minister Webmaster and Departement for Nettet
2) Utgifter for programering - borgere som melder seg frivillig til å programere CY
3) Alle andre utgifter - borgere utelukkende gjennom donasjoner, aldri gjennom medlemskap eller andre  avgifter.

15. Hver borger må besøke CY minst 50 ganger året på http://www.juga.com. Jeg sjekker borgerens personlige interaktive pass-side.
Hver borger må lese Grunnloven minst en gang i måneden for å følge med forandringene, og for å bli informert om de gjeldene reglene.
Hver borger må  stemme ved minst en tredjedel av forslagene til andre borgere, i løpet av et år . Algoritmen til Sosialt System vil sjekke om dette skjer.

16. Når grunnlagt, CY har ingen territorium. Det er 152 grunnleggende borgere. Når nummeret av borgere går over fem millioner, vil CY søke om status som et UN medlem, og snart etter det a territorium på 20 kvadrat meter, hvor som helst på Jorda, hvor CY's server vil være. Dette vil være det offisielle territorium til CY, hvor DNS inngang vil være: http://www.juga.com

17. Alle stridigheter vil være i jurisdiksjonen til Grunnlovs Retten til CY, bestående av ni medlemmer, Minister Dommere, som navnene til er offentlige. Hver Dommer kan bli forandret gjennom Metoden Folkeavstemmning. Når borger blir en Dommer, vil den orginale Ministerposten til den borgeren bli "frosset" mens funksjonen er effektiv. Etter denne perioden går ut, kan borger ta over igjen den "frossete" Ministerposten som det var før borger ble en Dommer.

 

Oversatt av: Ole Tørresen Minister for Raufoss (ole15@online.no)