Grondwet van CY (Nederlands)

Taal kiezen • Choose language

DRAFT 1, 15.07.1999


 

1.

De Grondwet van CY is flexibel. De initiele versie is geschreven door Citizen Minister Webmaster met het idee dat iedereen wijzigingen kan aanbrengen. Wijzigingen op de Grondwet worden voorgesteld op de persoonlijke pagina (interactief paspoort) van een burger. Iedere burger heeft het rechte om voorstellen te doen voor de verandering van de Grondwet. De voorstellen worden aanvaard of verworpen door de gehele bevolking van CY door de Methode van Publieke Stemming.
2.

De Methode van Publieke Stemming, die wordt gebruikt voor alle wijzigingen in de Grondwet en voor alle andere zaken met betrekking tot CY wordt als volgt toegepast: twee-derde van de bevolking moet VOOR of TEGEN een voorstel stemmen dat is ingediend door een burger, inclusief voorstellen tot wijziging van de Grondwet. Vijftig procent van dit aantal kiezers plus een stem moeten voor het voorstel stemmen om het door te voeren. Het tellen van de stemmen (real-time) gebeurd op basis het Algoritme van het Sociale Systeem.


3.

Het hoogste orgaan in CY is het Algoritme van het Sociale Systeem. De broncode van dit algoritme is publiekelijk en iedere burger van CY mag het bestuderen. Ook mag ierdere burger voorstellen tot wijziging op het Algoritme indienen. Indien dit voorstel, door middel van de Methode van Publieke Stemming, wordt aangenomen wordt het Algoritme aangepast zoals voorgesteld.


4. Iedereen kan een burger worden in Cyber Yugoslavia. Dit betekent dat iedereen het recht heeft om een CY paspoort aan te vragen en dat iedereen dat automatisch zal ontvangen tenzij de aanvrager voorkomt op de "persona non-grata" lijst of op de lijst van personen van wie het paspoort reeds is ingetrokken. Indien de aanvrager op een van deze twee lijsten voorkomt dient de aanvraag te geschieden via een speciaal verzoek waar de gehele bevolking van CY over zal beslissen door middel van de Methode van Publieke Stemming.

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de huidige nationaliteit(en) van de aanvrager. De aanvrager mag reeds een of meer nationaliteiten hebben en het land of nationaliteit van herkomst is niet van belang. Alle inwoners van de Wereld zijn gelijk voor het staatsburgeschap van CY.


5. Staatsburgerschap en paspoort van CY kan van iedere burger worden ingetrokken indien deze zich niet gedraagt naar de regels van deze Grondwet of aanvullende wetten.
6. Iedere burger moet Minister van iets zijn. Bij de aanvraag van het paspoort moet de aanvrager een ministerie en officiele titel kiezen.Indien het Ministerie en/of de titel reeds bestaat moet de aanvrager een nieuw Ministerie kiezen. Posities boven of onder een andere Ministeriele postie zijn niet mogelijk. Correcte voorbeelden van ministeriele titels zijn: Minister voor Coca-Cola, Minister van Financien, Minister voor Bergen, Minister van Zonsondergang, Minister van Fusie, Minister voor Onafhankelijkheid, Minister voor Babes, Minister voor Rode Ster, Minister voor Speed Metal, Minister voor Zwemmen en alle andere voorbeelden.
7. Geen persoon kan President, Koning of Eerste Minister van CY worden, noch kan iemand zijn eigen wil opleggen aan de burgers van CY. Alle burgers zijn gelijke Ministers en alle Mistereries zijn gelijkwaardig belangrijk.
8. Het is een eer, een privilege en een recht van iedere burger met kennis van HTML, Java, JavaScript, VBScript, COM Objects, IIS Filters and ASP applicaties, of van muziek, video en foto digitalizatie processen om deel te nemen aan de bouw van Cyber Yugoslavia.
9. Burgers hebben recht op volledige privacy. De data van burgers zal ten alle tijden worden afgeschermd voor andere Internet surfers tenzij de burger deze data wil laten zien. Iedere burger mag een geschikt niveau van privacy kiezen door middel van een Interactief Paspoort. De burger zal enkel bekend zijn bij andere burgers bij zijn Ministeriele titel, alle andere gegevens zijn optioneel.
10. Het CY Volkslied wordt op wekelijkse basis gekozen. Het Volkslied wordt niet gekozen door de burgers maar door een random-generator die is gebaseerd op het Constitutionele Algoritme. De broncode van dit Algoritmeis publiekelijk toegankelijk. Het Volkslied wordt wekelijks gekozen uit de voorraad van "volkslied kandidaten". De voorraad van "volkslied kandidaten" wordt gevormd door voorstellen van de burgers waarbij een iets afwijkende methode wordt gebruikt van de Methode van Publieke Stemming. Ieder voorstel moet twee-derde van de stemmen van alle burgers ontvangen om in de voorraad van "volkslied kandidaten" te worden opgenomen. Echter, de helft van de stemmen van alle burgers kan een lied uit de voorraad van "volkslied kandidaten" verwijderen (als een lied bepaalde burgers verveelt dient het eenvoudiger te zijn om dit te verwijderen dan om het aan te nemen). Dit houdt in dat het op een zeker moment theortisch mogelijk is dat er geen Volkslied is (lege voorraad van "volkslied kandidaten"). In dit geval zal de software rebels optreden en een willekeurige MP3 file van het Web selecteren.
11. Vlag en Wapen van CY bestaan altijd maar kunnen worden gewijzigd. Vlag en Wapen worden gekozen door de burgers middels de Methode van Publieke Stemming.
12. De officiele taal van CY is iedere taal die wordt voorgesteld. Iedere voorgestelde taal zal worden geaccepteerd als officliele taal indien het een werkelijk bestaande taal is. Initiele talen van CY zijn: Serv-Kroatisch, Engels, Grieks, Italiaans, Macedonisch, Sloveens, Russcisch, Frans, Nederlands, Duits, Portugees, Pascal, C, C++, Visual Basic en Latijn.
13. Iedere burger die een nieuwe taal voorstelt heeft de verplichting de Grondwet te vertalen in de voorgestelde officiele taal van CY. De basis versies zijn die in het Engesl en het Servo-Kroatisch.
14. Staatsburgerschap van CY is gratis en niets in CY kan ooit in rekening worden gebracht. Kosten van CY onderhoud gaan naar: 
  1. Kosten van de Internet Server en het Internet verkeer (Minister Webmaster en Misterie van Web),
  2. kosten van programmering (burgers die vrijwillig programmeren an CY), 
  3. alle andere kosten (burgers uitsluitend met donaties, nooit door lidmaatschap of andere beloningen)

15. Iedere burger heeft de verplichting om minstens 50 maal per jaar een bezoek te brengen aan CY via http://www.juga.com. Iedere burger heeft de verplichting om mistens eenmaal per maand de Grondwet te lezen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en van de huidige regels. Iedere burger heeft de verplichting om te stemmen voor tenminste een-derde van de voorstellen ingediend door andere burgers gedurende een jaar. Het Algoritme van het Sociale Systeem zal controleren of aan deze verplichtngen wordt voldaan.
16. Toen CY werd gesticht was er geen grondgebied. Er waren 152 stichters bij betrokken. Als het aantal van vijf miljoen burgers wordt overschreden zal CY de status van VN lid aanvragen en kort daarna een grondgebied van twintig vierkante meter ergens op de wereld alwaar de serever van CY zal worden geplaatst. Dit zal het officiele grondgebied zijn van CY waar de DNS zal worden gevestigd: http://www.juga.com
17. Alle meningsverschillen vallen onder de jurisdictie van het Constitutionele Hof van CY welke bestaat uit negen leden, Minister Rechters, wiens namen publiekelijk toegankelijk zijn. Iedere Rechter wordt gekozen door de Methode van Publieke Stemming. Indien burger Rechter worden dan wordt het Ministerie van betreffende burger "bevroren" zolang deze in functie is. Nadat de ambtstermijn is verstreken kand e burger het "bevroren" Ministereie weer oppakken in de toestand zoals het was voordat de burger een Rechter werd.

 

Translated by: Bert Jan Meinders