CY ALKOTMÁNYA

Choose language

kelt 1999.07.15.-én


 

1.

A CY Alkotmány változható. A kezdo CY Alkotmányt Webmaster Miniszter Állampolgár írta meg, avval az ötlettel, hogy bárki megváltoztathatja. Az Alkotmányban levo változások az állampolgári web-oldalon (interaktív útlevél) javasolhatóak. Minden polgárnak van joga hogy változást javasoljon. Egy ilyen javaslatról az egész lakosság dönt, a Nyilvános Szavazáson keresztül.


2.

A Nyilvános Szavazás, amellyel végzik a CY minden változását így néz ki: A lakosságnak összesen két-harmada kell, hogy szavazzon a változás MELLETT vagy ELLEN, még az Alkotmányban levo változáskor is. Hogy a javaslat el legyen fogadva, a szavazati testületnek 50 százaléka plusz egy polgár kell, hogy szavazzon a változás MELLETT. A szavazatok megszámlalását (éloben) a Társadalmi Berendezés Algoritmusa végyi.


3.

Az állam legmagasabb szerve a Társadalmi Berendezés Algoritmusa. E algoritmus forrása nyitva áll a közönség elott, minden CY polgármester megnézheti. Minden polgár, úgyszintén, javasolhatja e Algoritmus változását az egész lakosság elott, a Nyilvános Szavazáson keresztül. Ha a változás el van fogadva, az Algoritmus meg lesz változtatva ahogy javasolva volt.


4. Cyber Jugoszláviának bárki lehet állampolgára. Vagyis mindenkinek van joga állampolgárságot (útilevelet) követelni. És bárki kaphat útilevelet automatikusan, hacsak nincsen a "persona non-grata" listán vagy azoknak a polgároknak a listáján, kiknek az állampolgárság el lett véve. Mindkét esetben a személy külön kérvényt kell, hogy küldjön, amelyrol az egész lakosság fog dönteni a Nyilvános Szavazáson keresztül. A CY állampolgárságának megkapása nem függ egy másik vagy harmadik állampolgárságtól, amelyel a személy rendelkezik, meg a nemzetiségétol és hovatartozásától sem. A világ összes lakosa jelentkezhet CY állampolgárságért.
5.

A CY állampolgárságot és a CY útilevelet el lehet venni az állampolgártól, ha nem viselkedik a CY Alkotmánya szerint.


6.

Minden polgár kell, hogy legyen valaminek a minisztere. Amikor a személy kér állampolgárságot, o meg kell, hogy határozza a saját minisztériumát. Ha a hely már el van foglalva, a személy kell, hogy keressen egy másikat. Egyetlen minisztérium sem lehet alá- vagy fölérendelve valamelyik másik minisztériumnak. A helyes minisztériumi elnevezések például a: Koka-kola Miniszter; Hal-Miniszter; Speed Metal Miniszter; Marko Novoselo képeinek a Minisztere; Crvena Zvezda Miniszter; Hegyek Minisztere; Népzene Miniszter; Naplemenés Minisztere; Pénzügyminiszter; Kacsák Minisztere; Fúzió-Miniszter; Európa Táncol-Miniszter; Önnálósulás Minisztere; Úszás Minisztere; Korrózió Minisztere; Menés Minisztere; és az összes többi példa.


7. Soha senki se lehet a CY Elnöke, Királya vagy Miniszterelnöke, és senkinek se szabad sehogyan kényszeríteni saját akaratát másokra. Minden polgár egyenlo Miniszter és minden miniszter egyformán fontos.
8. Becsület és kötelesség minden polgárnak aki ért a HTML-hez, Java-hoz, Java Script-hez, VBScript-hez, COM objektumokhoz, IIS filterekhez és ASP szerver aplikációkhoz, úgyszint zene, video és fényképek digitalizálásához, hogy segítsen a Cyber Jugoszlávia építésében.
9. Minden polgárnak van joga teljesen szabad önéletre. Adatai nem lesznek megmutatva hacsak o azt nem akarja. Minden polgár bármilyen idoben bírja megváltoztatni a saját kimutatásának a szintjét a saját interaktív útlevelén keresztul. A polgárnak egyedül csak a minisztériumi elnevezését nem lehet elrejteni, amig minden más változtatható.
10. A himnusz napilag változik. A himnuszt nem a lakosság választja hanem az alkotmányi Algoritmus, véletlenszeruen. A himnuszválasztásnak az alkotmányi Algoritmusának a forrása nyitva van a közösség elott (mint a Társadalmi Berendezés Algoritmusának része), mindenki megnézheti. A himnusz minden hétvégén ki lesz választva az ún. "himnusz jelöltek" csoportjából. A "himnusz jelöltek" csoportját a lakosság javasolja a Nyilvános Szavazástol eltéro eljárással. Minden új javaslat, tehát, meg kell hogy kapja legalább a lakosságnak 2/3-énak a szavazatát hogy bekerüljön ebbe a csoportba. Viszont a teljes lakosság 1/2 szavazata le bír szedni egy himnuszt a "himnusz jelöltek" csoportjából (ha a lakosságnak az a szám az idegére megy, akkor könyebben lehet leszedni mint fölrakni). Ilyesmi miatt megtörténhet, hogy egy pillanatban nincsen himnusz, vagyis hogy a "himnusz jelöltek" csoportja üres. Ebben az esetben a software fel fog lázadni és maga fog kiválasztani bármilyen zenét a Web-rol.
11.

A CY zászlója és címere mindig csak egy lehet, de az is változó. A zászlót és a címert a polgárok választják Nyilvános Szavazással.


12.

A CY nyilvános nyelve bármelyik amely javasolva van. Minden javasolt nyelv el lesz fogadva mint nyilvános, ha létezik. A CY alap-nyelvei a: szerb-horvát, angol, macedón, szlovén, orosz, francia, holland, német, portugál, Pascal, C, C++, Visual Basic és a latin.


13.

Minden polgárnak, amely új nyilvános- és beszédnyelvet javasol, kötelessége az Alkotmány lefordítása arra a nyelvre, ha már nincsen lefordítva. Az Alkotmány fordítására használhatók az angol vagy a szerb-horvát Alkotmány.


14.

Az állampolgárság CY-ban ingyenes és semi se szabad soha, hogy meg legyen fizettetve. A CY kiadásait fedezik:
1) Internet Szerver és forgalom - Webmaster Miniszter és a Web Minisztérium
2) Programozás költségei - azok a polgárok melyek önkéntesen jelentkeznek, hogy programozzák a CY-t
3) Minden más költséget - a polgárok, de csak adományozással, sehogyan se tagsággal


15.

Minden állampolgár köteles legalább 50-szer évente meglátogatnia CY-t a http://www.juga.com címen, és ellenorizze az interaktív útlevél-oldalát.
Minden állampolgár köteles legalább egyszer hónaponta, hogy elolvassa az Alkotmányt, hogy bírja követni a változásokat
Minden állampolgár köteles az évi szavazásoknak legalább egy-harmadában jelen legyen
A Társadalmi Berendezés Algoritmusa ellenorizni fogja ezeket a kötelességeket.


16.

A megalapítás idejében Cyber Jugoszláviának nincsen területe. A lakosság száma 152. Mikor a lakosság száma túlhaladja az 5 milliót, CY ENSZ tagságot fog követelni, és utánna 20 négyzetméteres területet is, bárhol a Földön, ahol fel lesz állítva a szerver. Ez lesz a CY hivatalos területe, amelyen el fog helyezkedni a DNS címe is, http://www.juga.com


17.

Az Alkotmányos Bíróság oldja meg a pereket. Az Alkotmányos Bíróság kilenc tagból áll, Bíró-Miniszterekbol, kiknek nevük ki van írva. Bármelyik állampolgár fel lehet avatva Nyilvános Szavazással. Mikor az állampolgár elfoglalja Bírói elhelyezését, Miniszteri helye be lesz fagyasztva amig tart bírósági funkciója. E funkció befejezése után o megint Miniszter lesz, mint mielott bíró lett volna.


Transcription: Gajo Csaba