CONSTITUTION OF CY (FINNISH)
Choose language

DRAFT 1, 15.07.1999


 

1.

CY:n Perustuslaki on muunneltavissa. Ensimmäisen Perustuslain kirjoitti Webmaster ministeri, ajatuksenaan että kuka tahansa voisi muuttaa sitä. Muutokset Perustuslakiin ehdotetaan kansalaisen omalla sivulla (interaktiivinen passi). Kaikilla kansalaisilla on oikeus ehdottaa muutoksia Perustuslakiin. Tämä ehdotus voidaan hyväksyä tai hylätä CY:n kansalaisten äänten enemmistöllä, käyttäen Kansanäänestystä.


2.

Kansanäänestys, mitä kansalaiset voivat käyttää muuttaakseen Perustuslakia ja muita asioita CY:ssä, toimii seuraavasti: Kahden kolmasosan kansasta on äänestettävä muutoksien PUOLESTA tai VAASTAAN mukaan lukien ehdotuksen tekijä ja Perustuslaki muutokset, että ehdotuksesta tulisi laillinen. Viidenkymmenen prosentin tästä , ja yhden äänen on hyväksyttävä tämä ehdotus, että siitä tulisi hyväksytty. Äänet laskee (tosi ajassa) Yhteiskunnan Algoritmi.


3.

Korkein valta CY:ssä on Yhteiskunnan Algoritmilla. Tämän Algoritmin lähdekoodi on julkinen, ja jokainen CY:n kansalainen voi tutkia sitä. Jokainen kansalainen voi ehdottaa muutoksia Algoritmiin Kansanäänestyksellä. Jos muutos hyväksytään, Algoritmia muutetaan kuin ehdotuksessa kuvataan.


4. Kenestä tahansa voi tulla Cyber Yugoslavian kansalainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on oikeus hakea CY:n passia, ja kuka tahansa saa passin automaattisesti, ellei ole "persona non-grata" listalla, tai listalla joilta passi on otettu pois. Näissä kahdessa tapauksessa, kansalaisuutta hakevan ihmisen täytyy anoa erikoislupaa ja päätöksen tekee koko CY:n kansa, Kansanäänestyksellä.

Kansalaisuuden hakijalla ei ole rajoituksia. Hakijalla voi olla jo yksi tai kaksi kansalaisuutta, ja hakijan synnyin maalla tai kansalaisuudella ei ole merkitystä. Kaikki Maailman kansalaiset ovat kelvollisia CY:n kansalaisiksi.


5.

CY:n Kansalaisuus ja Passi voidaan ottaa pois kansalaiselta, jos hän ei käyttäydy Perustuslain mukaisesti tai lisämääräysten mukaisesti.


6.

Kaikkien kansalaisten on oltava jonkun asian Ministeri. Kun haetaan passia, kansalaisen on valittava hänen Ministeriönsä ja virallinen titteli. Jos Ministeriö ja/tai titteli on jo olemassa, kansalaisen on valittava toinen Ministeriö. Ministerit eivät voi olla ylempiä tai alempia asemaltaan muihin olemassa oleviin Ministereihin verrattuna. Virheettömiä esimerkkejä Ministerin titteleistä ovat : Coca-Cola Ministeri, Valtiovarain Ministeri, Vuoristo Ministeri, Auringonlaskun Ministeri, Ankka Ministeri, Fuusio Ministeri, Itsenäisyyden Ministeri, Punaisen Tähden Ministeri, Metallimusiikin Ministeri, Uinti Ministeri, ja niin edelleen.


7. Kenestäkään ei voi tulla CY:n Presidenttiä, Kuningasta, Kuningatarta tai Pääministeriä, eikä kukaan voi määrätä muita CY:n kansalaisia. Kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisia Ministereitä ja jokainen Ministeriö on yhtä tärkeä.
8. On kunnia, etuoikeus ja oikein jokaiselle kansalaiselle tuntea HTML, Java, JavaScript, VBScript, COM objektit, IIS filtterit ja ASP sovellukset, kuin musiikin, videon ja kuvan digitalisointi, ottaakseen osaa CY:n rakentamiseen.
9. Kansalaisilla on oikeus täyteen yksityisyyteen. Kaikkien kansalaisten tiedot pidetään salassa muilta Internetin surffailijoilta, paitsi kun kansalainen haluaa paljastaa tiedot. Kansalaiset voivat asettaa haluamansa yksityisyyden tason interaktiiv0isesta passistaan. Vain kansalaisen Ministeriö näkyy aina muille kansalaisille, mutta kaikkien muiden tietojen paljastimen on valinnaista .
10. CY:n Kansallishymni valitaan viikoittain. Kansallishymniä eivät valitse kansalaiset, vaan sen arpoo Perustuslaillinen Algoritmi. Perustuslaillisen Algoritmin lähdekoodi on julkinen. Uusi kansallishymni valitaan joka viikonloppu Kansallishymni Ehdokkaista. Kansallishymni Ehdokkaat valitaan kansalaisten ehdotuksista hieman erilaisella menetelmällä kuin Kansanäänestyksellä. Jokaisen ehdotuksen on saatava 2/3 kaikkien kansalaisten äänistä päästäkseen Kansallishymni Ehdokkaaksi. Kuitenkin, puolet kaikkien kansalaisten äänistä voi poistaa sen Kansallishymni Ehdokkaiden joukosta (jos hymni ärsyttää kansalaisia, se pitäisi olla helpompi poistaa kuin hyväksyä se). Tämä tarkoittaa sitä, että on teoreettinen mahdollisuus, ettei CY:llä ole Kansallishymniä (jos ei ole Kansallishymni Ehdokkaita). Siinä tapauksessa, ohjelma muuttuu kapinalliseksi, ja arpoo hymnin joltain olemassa olevalta mp3-sivulta internetistä.
11.

CY:llä on vain yksi Lippu, mutta se on vaihdettavissa Kansanäänestyksellä.


12.

CY:n virallinen kieli on mikä tahansa ehdotettu kieli. Mikä tahansa ehdotettu kieli hyväksytään viralliseksi kieleksi, jos se on oikeasti olemassa. CY:n ensimmäiset kielet ovat: serbo-kroatia, englanti, kreikka, italia, makedonia, slovenia, venäjä, ranska, hollanti, saksa, portugali, Pascal, C, C++, Visual Basic ja latina.


13.

Jokaisella kansalaisella, joka ehdottaa uutta kieltä on velvollisuus kääntää Perustuslaki CY:n uudelle viralliselle kielelle. Alkuperäiset versiot Perustuslaista ovat englanniksi ja serbo-kroatiaksi.


14. CY:n kansalaisuus on ilmainen, ja mistään CY:ssä ei voida ikinä pyytää maksua. CY:n ylläpitäminen rahoitetaan seuraavasti:

1) Internet serverin ja Internet liikenteen maksuista huolehtii Webmaster Ministeri ja Web Ministeri.

2) Ohjelmointi – vapaaehtoiset kansalaiset ohjelmoivat CY:tä.

3) Kaikki muut kulut rahoitetaan lahjoituksin, ei koskaan jäsenyysmaksuina tai minään muina maksuina.


15. Jokaisella kansalaisella on velvollisuus käydä vähintään 50 kertaa vuodessa CY:ssä osoitteessa http://www.juga.com ja tarkistaa heidän henkilökohtainen interaktiivinen passi-sivu.

Jokaisella kansalaisella on velvollisuus lukea Perustuslaki vähintään kerran kuukaudessa pysyäkseen selvillä muutoksista, ja pysyäkseen tietoisena uusista säännöistä.

Jokaisella kansalaisella on velvollisuus äänestää vähintään 1/3 muiden kansalaisten ehdotuksista joka vuosi. Yhteiskunnan Algoritmi tarkistaa, että nämä velvollisuudet täytetään.


16.

Kun CY perustettiin, CY:llä ei ollut aluetta. CY:llä oli 152 perustajakansalaista. Kun kansalaisia on viisi miljoonaa, CY pyytää YK:n jäsenyyttä, ja pian sen jälkeen CY pyytää kahdenkymmenen neliömetrin aluetta, mistä tahansa maapallolta, sinne sijoitetaan CY:n serveri. Siitä tulee CY:n virallinen alue, minne CY:n DNS entry tulee: http://www.juga.com


17.

Mikä tahansa riidan ratkaisee CY:n Perustuslaillisen Tuomioistuimen, joka koostuu yhdeksästä jäsenestä, nämä tunnetaan Tuomari Ministereinä, keiden nimet ovat julkisia. Tuomarit voidaan vaihtaa Kansanäänestyksellä. Kun kansalaisesta tulee Tuomari, alkuperäinen Ministeriö on "jäissä" sen aikaa kun kansalainen on Tuomarina. Kun Tuomarina olo aika päättyy kansalainen voi ottaa takaisin "jäissä" olleen Ministeriönsä, niin kuin se oli ennen kuin kansalaisesta tuli Tuomari.

 

Translated by Mikko Leino, Secretary of Quick Basic